Migawki

Możecie zauważyć zmiany w prezentacji wyświetlanej na stronie w poównniu z oryginałami. Powodem jest nieszczęsny flash zamieniający niektóre grafiki na czerwień; stąd drobna kosmetyka.
 
powered_by.png, 1 kB

Start arrow Materiały arrow Pedagogika arrow Diagnoza pedagogiczna - rodzaje diagnoz
Diagnoza pedagogiczna - rodzaje diagnoz PDF Drukuj
Oceny: / 25
KiepskiBardzo dobry 
Wpisał: Anet Mitura   
03.06.2007.
Termin diagnoza pochodzi z języka greckiego „diagnosis” – oznacza rozpoznanie (rozróżnienie). Współczesna interpretacja tego terminu podkreśla dwa jego składniki:

·         Zebranie potrzebnych danych

·         i ich krytyczne opracowanie w drodze rozumowania.

Wg Marii Ziemskiej

diagnoza jest to rozpoznanie na podstawie zebranych objawów i znanych ogólnych prawidłowości badanego złożonego stanu rzeczy przez podporządkowanie go do typu albo gatunku, dalej przez wyjaśnienie genetyczne i celowościowe, określenie jego fazy obecnej oraz przewidywanego rozwoju.


Zdaniem Ziemskiej poznanie diagnostyczne opiera się na 2 głównych elementach:     doświadczaniu i rozumowaniu

Diagnoza rozwinięta zawiera w sobie szereg aspektów – diagnoz cząstkowych:

  • aspekt identyfikacyjny – diagnoza przyporządkowująca, diagnoza klasyfikacyjna albo typologiczna
  • aspekt genetyczny (celowościowy, fazy, rozwojowy czyli prognostyczny)
  • aspekt celowościowy – jakie ma znaczenie dany składnik badanego stanu rzeczy dla całości badanego stanu

Diagnoza przyporządkowująca - szuka odpowiedzi na pytanie do jakiego znanego typu należy badany stan rzeczy.

Diagnoza genetyczna – jakie są przyczyny danego stanu rzeczy.

Diagnoza fazy – w jakiej fazie przebiegu znajduje się badany stan rzeczy. Diagnoza fazy jest ważna ze względu na zmienność przedmiotu działania pedagogicznego.

Diagnoza prognostyczna (rozwojowa) – jak dalej będzie się rozwijał stan rzeczy, oczywiście nie w każdym przypadku diagnozowania występują wszystkie cząstkowe i nie wszystkie są
w stopniu równe.

Działania zorganizowana a diagnoza

Zorganizowana działalność pedagogiczna to taka, której poszczególne części przyczyniają się do powodzenia całości. Takie składniki działania jak: cele, środki, zasoby i metody, a także warunki zewnętrzne, które współwyznaczają miejsce diagnozy w cyklu działania zorganizowanego. 

 La Chatelier

Cykl działania zorganizowanego. Wymienia 5 etapów cyklu organizacyjnego:

  1. postawienie jasnego i ściśle określonego celu
  2. zbadanie środków i warunków, które trzeba zastosować, aby osiągnąć cel zamierzony
  3. przygotowanie środków